Nog niet veel schot in digitalisering radiolandschap

Pas in het najaar komt het Nederlandse consultancy bureau Jacky B met haar tussentijds rapport over de digitalisering van radio in Vlaanderen. Intussen bestuderen zij het gebruik van het frequentieblok 11A, de nog niet toegekende frequentieblokken 5A en 5D en de frequenties van de VRT voor DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de digitale opvolger van FM.

Volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) wilde van media minister Sven Gatz (Open VLD) weten welke stappen er al genomen zijn om het radiolandschap in Vlaanderen te digitaliseren naar DAB+. Ze stelde hierover vandaag een vraag tot uitleg in de commissie Media. Conclusie: er is nog niet veel concreets en we staan nog nergens. Maar gezien dit misschien iets te kort door de bocht is, vind je hieronder het uitgebreide antwoord van de minister.

Minister Gatz heeft een consultancy opdracht toegekend aan het bureau Jacky B. uit Amsterdam, het samenwerkingsverband tussen Jacqueline Bierhorst en Roel Schiphorst. Hun taak bestaat uit het geven van advies en het gradueel uitwerken van een plan om tot een succesvolle lancering van DAB+ te komen in 2018. Zo zouden er een aantal potentiële werkscenario’s geschetst zijn qua DAB+-dekking en een mogelijke invulling van de DAB+-multiplexen. Daarnaast heeft het consultancybureau Jacky B. ook nog bijkomende gespreksrondes gehad met diverse stakeholders.

Technisch scenario uitwerken

“Eerst dient een technisch scenario verder te worden uitgewerkt dat op relatief korte termijn haalbaar is, rekening houdend met de frequentievoorraad die Vlaanderen momenteel bezit voor DAB+ en een aantal randvoorwaarden, zoals de licentie van netwerkoperator Norkring die nog tot juni 2024 loopt. Bovendien komt het er niet enkel op neer om zomaar bepaalde dingen te lanceren. Dat moet ook goed worden onderbouwd”, motiveerde minister Gatz.

Intussen is het wachten op een tussentijds rapport van dat Hollandse consultancy bureau. Gatz had gehoopt op een eerste gevalideerd  rapport voor de zomer, maar dat komt er nu pas ten vroegste in het najaar.

Capaciteit frequentieblokken 11A, 5A en 5D

“Wat het in kaart brengen van de huidige en toekomstige capaciteit betreft, met onder meer het gebruik van het frequentieblok 11A, dat op dit ogenblik onder licentie van Norkring is, van de nog niet toegekende frequentieblokken 5A en 5D en van de frequenties van de VRT voor DAB+, is er op de diverse multiplexen fijnmazig gekeken naar wat die capaciteit kan inhouden. Hoeveel is er gevuld, hoeveel nog beschikbaar? Wat zijn het aantal DAB+-kanalen, aan hoeveel kilobits per seconde er kan worden uitgezonden, enz…  Zowel de dekking in het huidige plan als in het potentiële scenario voor de multiplexen wordt verder bekeken”, legde de mediaminister uit.

Binnen het huidige wettelijk kader, mogen radio-omroeporganisaties nu al hun omroepprogramma’s verspreiden via operator Norkring, die in Vlaanderen de digitale etheromroepfrequenties heeft verworven.  “Met het nieuwe radiodecreet hebben we de verplichting ingebouwd voor de landelijke radio-omroeporganisaties  om vanaf 1 september 2018 uit te zenden in DAB+. Een ander element is de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om in de toekomst de datum te bepalen van de verplichting voor netwerkomroeporganisaties om ook in DAB+ uit te zenden”, zei Sven Gatz.

De nieuwe netwerkradio’s worden dus niet verplicht om op DAB+ uit te zenden? Ooit had ik nochtans andere dingen gehoord.

Automobielindustrie mee betrekken

Gatz voegde er ook aan toe dat, als spelers zoals een Q of Nostalgie elkaar vinden in de onderhandelingen over DAB+ en samen het technisch scenario vastleggen, hij niet zal tussenkomen. In het andere geval zal dat wel nodig zijn.

“Als het technisch scenario vastgelegd is, gaan we rond de tafel zitten en kijken naar de bereidheid voor een ‘memory of understanding’ tussen de omroepen. Die memorie zal gaan over samenwerking op het gebied van marketing en communicatie en ten bate van de consumentenvoorlichting. Dan kan er een gezamenlijk plan van aanpak worden vastgelegd met een doorkijk op lange termijn, verder dan 2018. We zullen de automobielindustrie – zowel het bestaande als het nieuwe wagenpark – mee in het gesprek betrekken alsook de distributiesector  om ervoor te zorgen dat er voldoende DAB ontvangsttoestellen op de markt komen.”

De minister repte met geen woord over het gebruik van DAB+ voor lokale radio. Evenmin waagde hij zich aan een voorspelling wat er kan gebeuren als ketenradio’s die vandaag al op DAB+ uitzenden (vb. Family, Maria) wegens het niet binnenhalen van een FM licentie door geldgebrek hun uitzendingen – als promotor van DAB+ – zouden moeten staken.
Laat ons één ding niet vergeten: zonder Club Fm, Family en andere ketenradio’s zou het maar een saaie boel zijn op de Vlaamse DAB+ want de landelijke zenders zijn niet wild enthousiast.  Misschien dat het de DAB+ pioniers wat extra punten oplevert in hun ingediend erkenningsdossier.

Wil DAB+ echt een succes worden in Vlaanderen, dan moet het aanbod aan zenders dringend omhoog. De verplichting van de Vlaamse regering om vanaf 1 september 2018 de nationale spelers digitaal te laten uitzenden, is de eerste stap in die richting.

©Lokale Radio in Vlaanderen

Link naar het video verslag (start op 44.00 min.)

 

2 gedachtes over “Nog niet veel schot in digitalisering radiolandschap

  1. In een eerder interview voor de verzamelde pers heeft algemeen directeur Dirk Guldenmont (Radio Nostalgie) laten verstaan geen vragende partij te zijn om al snel ook op DAB+ uit te zenden. Dit om de heel eenvoudige reden dat momenteel weinig consumenten over een DAB+ radiotoestel beschikken en over enkele jaren de concurrentie onderling nog groter zal worden, want meer aanbod op DAB+. Bovendien heeft Radio Nostalgie een dominante positie op de FM-band. Je kan ‘m, in Vlaanderen in vele regio’s minstens op twee frequenties beluisteren. Dit had het kabinet van minister voor Media Sven Gatz ook kunnen (laten) bijsturen. Zo zouden enkele extra frequenties vrijkomen voor lokale intiatieven.

  2. Ze zouden 12A en 12B nooit mogen gebruiken in naburig grondgebied, die freqs zitten te dicht op mekaar en STOREN mekaar. Ze duwen mekaar weg. Bvb Nabij het zendertje van Ploegsteert van de RTBF kun je een zone vinden van een paar km lang waar de VRT bijna niet te nemen is, hetzelfde voor de zender van Oost Vleteren, waar de RTBF perfect is, als de zender door onweer even weg is.
    Helaas gaan ze ook 11A en 11B naast mekaar zetten, wat me eerder aanzet te geloven dat ze een “natuurlijke” ruzie missen tussen Walen en Vlamingen, en er dan maar een “kunstmatige” bijmaken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s