Elke lokale radio krijgt eenmalige subsidie van 1250 euro.

De Vlaamse Regering stelt middelen uit het noodfonds ter beschikking aan  de erkende lokale en de netwerkradio’s. Voor 129 lokale radiozenders wordt er 1.250 euro uitgetrokken en voor 4 netwerkradio’s 6.250 euro. Deze compensatie moet helpen om de minderinkomsten of in bepaalde gevallen het volledig wegvallen van advertentieontvangsten op te vangen.

Lees verder Elke lokale radio krijgt eenmalige subsidie van 1250 euro.

CIM ondervindt impact van coronacrisis: geen luistercijfers voor juni

Het centrum voor Informatie over de Media (CIM) heeft ook te lijden onder de coronacrisis.  Zo zullen de studies van lees-, kijk- en luistercijfers hinder ondervinden zowel voor TV, radio als geschreven pers. 

Lees verder CIM ondervindt impact van coronacrisis: geen luistercijfers voor juni

VRM past dienstverlening aan door COVID-19

Om de bestrijding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zet de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) de volgende weken maximaal in op telewerken. Heel wat medewerkers werken van thuis uit.

Om de dienstverlening zo vlot als mogelijk te laten verlopen, vraagt de VRM om minstens tot en met 5 april 2020 de communicatie zo veel als mogelijk via mail te laten verlopen. Hiervoor kan je het mailadres vrm@vlaanderen.be gebruiken.