Radiodossier : blog geeft hulp bij het opstellen van de balans

Omdat  een aantal van onze lezers met pertinente vragen zitten hoe een correcte balans toe te voegen aan hun radiodossier, geven we enkele tips.

Het opstellen van een financieel plan is een aanvullend kwalifictiecriterium waaraan het ingediend radiodossier moet voldoen. Er staan daar zelfs 30 punten op, dubbel zoveel als het technsich plan. Uiteraard blijft het onderdeel format en inhoud het belangrijkste, maar veel punten kwijtspelen op het financieel luik kan nefaste gevolgen hebben voor uw radiodossier. Mijn radiohart bloedde toen in december bleek dat nogal wat vaste waarden – vaak radio’s die meer dan 30 jaar bezig waren – hun erkenning misliepen door een slecht financieel plan. Maar ook nieuwkomers hebben recht op een steuntje in de rug. Niet iedereen heeft een accountant in de familie of een economie-studerende zoon of dochter.
Aan de hand van een fictieve, maar wel realistische case-study, nemen we u op sleeptouw door de geheimen van de financiële balans van een lokale radio (voorbeeld hieronder). Vooreerst: ik ben wel geen boekhouder, maar kan wel op een vrij correcte manier een aantal kapstokken aanreiken aan kandidaat radio’s als hulp bij het schrijven van hun radiodossier.

I.  Aan de rechterkant van de balans, de passief zijde, staan alle posten waarmee de VZW haar middelen heeft aangetrokken. Hoe is de VZW aan zijn geld geraakt?

  • Eigen vermogen :

Het kapitaal kan afkomstig zijn van investeerders, vb. de voorzitter die 4.000 euro van zijn spaarcenten in de VZW stak in de (naïeve) hoop het er ooit uit te halen door de verkoop van radioreclame. Het geld kan ook intern gegenereerd zijn: als een radio een tiental jaren goed geboerd heeft, zou het wel eens kunnen dat er winst gemaakt werd en dat de beheerraad besliste dit geld niet uit te keren maar in de onderneming te laten. In ons voorbeeld 7.500 euro. Onze lokale radio kreeg ook nog een zeldzame subsidie van de  heemkundige kring van 50 euro.

  • Vreemd Vermogen:

Maar de eigen middelen volstonden niet om de radio op te starten en nadien operationeel te houden. Er werden schulden bij de bank aangegaan. In ons geval ging de VZW een lening aan van 10.000 euro. Want onze radiobaas ziet het grootst en wil een cluster met 3 pakketten binnenhalen. Zenders, straalverbindingen, antennes, … kosten veel geld.  De lening op 10 jaar – zowat de duur van de erkenning – komt onder de post Vreemd vermogen op meer dan een jaar.

Het spreekt voor zich dat de bank geen liefdadigheidsinstelling is; de financiële weldoener verwacht dat elk jaar netjes een stukje van de schuld wordt afgelost. Het bedrag van 1.000 euro (voor het gemak tellen we geen interesten) komt op de post van het vreemd vermogen op minder dan een jaar. Onze radio had nog een openstaand factuur van 450 euro van de brouwer – het was een zwaar feestje met Kerstmis – zodat we ook nog een bedrag vinden bij de post Leveranciers. En de achterstand van 500 euro bij de BTW moet hier ook vermeld worden.

Dat geeft een totaal van 22.500 euro aan de passief zijde.

balans_lokaleradio_nord

II.  Aan de linkerkant van de balans, de actiefzijde, noteren we alle zaken waaraan de VZW haar middelen besteed heeft. Wat heeft de radio met al dat geld gekocht?

  • Vaste activa

Bij de Materieel vaste activa vermelden we alle investeringen: computers, apparatuur (mengpaneel, microfoon, compressor, records,..), inrichting (studio, verlichting), zenderruimte (FM-zender, RDS, kabels, antenne,…), CD’s, … Samen 19.500 euro (na afschrijvingen). Ja, koken kost geld, ook op de FM band. De voorzitter heeft ook nog een fiets waarmee hij elke woensdagnamiddag reclame gaat ronselen in de stad: 500 euro aan rollend materiaal.

  • Vlottende activa

Bij deze rubriek noteren we de handelsvorderingen (twee winkeliers moeten hun openstaand factuur van de laatste reclamecampagne nog betalen) voor 500 euro. De VZW heeft 2000 euro in cash.

Dat geeft een totaal aan de actief zijde van 22.500 (gelijk aan de passief zijde)

De balans zegt natuurlijk niet alles over de gezondheidstoestand van deze lokale radio. Het is en blijft een momentopname op het einde van het jaar. Alle geldstromen die tijdens het jaar gebeurden en intussen de VZW verlieten, zitten niet in de balans.

Genoeg gegoocheld met getallen voor vandaag. Heb je vragen of mochten er opmerkingen zijn over mijn vereenvoudigd voorbeeld, reageer gerust onder het artikel, dan kan iedereen ervan meeprofiteren (en zo leer ik nog bij ook). Mocht dit artikel wat succes hebben, dan volgen later nog een aantal tips over mix en de diversiteit van programma’s.

©Lokale Radio in Vlaanderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s