Jaaroverzicht lokale radio 2017: Gatz heeft de boter gefret (°)

2017 zit er bijna op, tijd voor een terugblik op een bewogen radiojaar van nieuwe erkenningen en vergunningen, van procedures bij de Raad van State, van tonnen bagger die de mediaminister over zich heen kreeg van boze niet-erkende ketenradio’s, van het opduiken van stromannen in VZW’s, van dossierbeheerders die niet voldoende onderlegd waren volgens verliezers, enz… Eén constante: bijna altijd was het minister Gatz die de boter gefret had.

(°) boter, de ~ gevreten hebben (uitdrukking) : als zondebok aangewezen worden, de schuld van iets krijgen. Wordt enkel gebruikt als de beschuldiging onterecht was.

Het was vandaag exact één jaar geleden dat het nieuwe radiodecreet  op voorstel van minister van Media Sven Gatz in het Vlaams Parlement goedgekeurd werd. Net voor Kerstmis 2016 stelde hij een nieuw frequentieplan op. Nou ja, nieuw?  Het plan was identiek met het oude met uitzondering dat de hoge vermogenzenders van de lokale radio’s werden afgenomen om er vier nieuwe netwerkradio’s mee te depanneren. Gans Vlaanderen werd wijsgemaakt dat er een versterking zou komen van de lokale radiozenders.
Om de landelijke commerciële radio’s (Q Music, Joe FM,…) naar DAB+ te begeleiden, werden hun lopende vergunningen verlengd met vier jaar, tot einde 2021.  Ze werden wel verplicht om op DAB+ te gaan uitzenden.

Hieronder vind je ons jaaroverzicht 2017 van radio in het algemeen en lokale radio in het bijzonder, maand per maand.  Ook dit overleefden we het afgelopen jaar:

 • Januari

-Ik schrijf mijn eerste artikel op deze blog, dat na een jaar nog steeds overeind staat. (eigen lof stinkt).  Directe aanleiding is het slagveld dat Gatz gaat aanrichten in de lokale radiowereld: weg ketenradio’s, weg kleine lokale radio, hogere kosten voor bestaande lokale radio’s, hardere concurrentie van netwerkradio’s in de steden,…

-Tot eind maand januari kan iedereen bij de dienst Media van de Vlaamse Overheid commentaren indienen op de lopende raadplegingen die betrekking hebben met het nieuwe decreet en frequentieplan. Achteraf beschouwd had elke lokale radio hier meer actief moeten feedback geven, maar de meeste radiomakers waren niet bij de les. Er waren nochtans gouden zaken te doen: een frequentie toevoegen aan je pakket, de frequentie van je concurrent in een andere pakket onderbrengen, een wisseling van frequenties, enz.. Het kon allemaal.

 • Februari

-De Sectorraad stelt vast dat het risico op ketenvorming in de lokale radiosector blijft bestaan. Ketenvorming ontstaat wanneer verschillende Vzw’s gekoppeld worden via een moeder- of exploitatiemaatschappij die reclame verkoopt. In het nieuwe uitvoeringsbesluit blijft de mogelijkheid bestaan dat verschillende frequentiepakketten in handen komen van meerdere Vzw’s die, al dan niet met behulp van ‘stromannen’, een zelfde eigenaar dienen.

solo-De Vlaamse regering keurt op 24 februari 2017 een aanpassing goed aan het besluit en het frequentieplan. De minister heeft goed geluisterd naar de opmerkingen uit de consultatieronde en het advies van de sectorraad media die vond er nog teveel frequenties waren. Het aantal radio’s daalt nogmaals van 131 (in het plan 2003 waren er dat nog 290) naar 124. Aan de netwerkradio’s wijzigt quasi niets.

 • Maart

-Om alle dossiers tijdens de komende erkenningsronde voor netwerkradio-omroepen en lokale radio-omroepen te kunnen verwerken en in goede banen te leiden, schrijft het departement Media van de Vlaamse Overheid een vacature uit voor twee extra dossierbeheerders, een master en een bachelor.

-Radiomaker Geert Bollé uit Mechelen maakt aan deze blog bekend dat hij bij de erkenningsronde een poging gaat wagen om een netwerkradio binnen te halen. De naam wordt Stadsradio Vlaanderen. Intussen start hij met de herschikking van een aantal van zijn radio’s Vzw’s.

-Het eerste slachtsoffer van het nieuwe frequentieplan is een feit. Radio Brouwer kondigt aan eind dit jaar na 35 jaar te stoppen met de uitzendingen. Volgens het nieuwe frequentieplan zou de lokale radio voor Oudenaarde een bijkomende mast in Kluisbergen moeten zetten om het zendgebied uit te breiden tot Ronse. “Maar ik wil helemaal niet uitbreiden”, betreurt voorzitter Pedro De Smeijter.

 • April

-Sven Gatz heeft een klacht aan zijn broek,  afkomstig van een paar (lokale) radio’s die een juridische strijd aangaan tegen het nieuwe radiodecreet. Zes radiozenders – die in totaal over 120 frequenties beschikken- voelen zich tekort gedaan en met een procedure voor het Grondwettelijk Hof trekken ze ten strijde tegen het huidige plan. Met hun verzoekschrift vragen ze de schorsing van het decreet. De uitspraak  – er komt geen schorsing – zou acht maanden op zich laten wachten.

-Niet alleen de lente hangt in de lucht, maar er is ook hoogspanning in de lokale radiowereld. De Vlaamse regering keurt op haar ministerraad van vrijdag 21 april 2017 het nieuwe FM-frequentieplan definitief goed. Ook het uitvoeringsbesluit wordt goedgekeurd. Vanaf midden mei kunnen radio’s een aanvraag voor een nieuwe erkenning indienen.

 • Mei

spreekwoorden-boterDe langverwachte oproep tot kandidaatstelling voor een erkenning als netwerk of lokale radio verschijnt op 16 mei 2017 in het staatsblad. Men kan zich kandidaat stellen voor vier pakketten bestemd voor netwerkradio (enkel te ontvangen in de grote steden) waaronder pakket 1 bestemd is voor een generalistische radio, pakket 2 een Vlaamstalig/Nederlandstalig format krijgt en pakket 3 en 4 vrij mogen ingevuld worden. Daarnaast zijn er 124 pakketjes voor lokale radio bestaande uit 1,2 of 3 naburige frequenties.
Gedurende de volgende 30 dagen kunnen dossiers, niet meer op papier maar wel op een elektronische manier via de KIOSK portal, ingediend worden.

 • Juni

-Minister Gatz heeft een studie besteld bij het Nederlandse consultancy bureau Jacky B over DAB+ waarvan in het najaar het tussentijds rapport verwacht wordt. Intussen bestudeert men het gebruik van het frequentieblok 11A, de nog niet toegekende frequentieblokken 5A en 5D en de frequenties van de VRT voor DAB+.  Er wordt met geen woord gerept over DAB+ voor de lokale radio.

 • Juli

-Op 13 juli worden de ontvankelijke kandidaten voor een erkenning als lokale en netwerk radio via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Van de 124 pakketten voor lokale radio zijn er 43 waarvoor slechts één kandidaat is, 13 pakketten hebben geen kandidaat en voor 68 clusters is er meer dan één aanvrager.

spreekwoord-wie-boter-op-hoofd-heeft-moet-niet-in-zon-lopen-Omdat de Vlaamse regulator voor de Media onmogelijk 124 dossiers kon verwerken op korte termijn, is beslist om de erkenningen in verschillende fases te laten verlopen. Minister Gatz kent op vrijdag 14 juli 2017 de eerste reeks van 35 erkenningen voor lokale radio goed. Deze 35 radio’s  – ze waren de enige kandidaat voor het frequentiepakket – kunnen nu al een zendvergunning aanvragen.

 • Augustus

Norkring maakt bekend dat vanaf september 2017 de radiozenders  Qmusic en Joe beschikbaar zullen zijn op hun DAB+ netwerk. De VRT is van plan twee maanden later dit voorbeeld te volgen. Bovendien kondigt Norkring aan haar DAB+ netwerk verder uitbreiden van de huidige  5 naar 20 steunzenders tegen september 2018.

 • September

-SBS Belgium – de toekomstige radio van TV-zender Vier – krijgt het beste frequentiepakket om vanaf 2018 met netwerkradio te starten.  Dat nieuws lekt op 14 september, een dag te vroeg, uit in de pers. VBRO zou erkend worden voor pakket 2 om een overwegend Vlaams product te gaan brengen. Pakket 3 en 4 gaan respectievelijk naar Hit fm en Stadsradio Vlaanderen.

-De vier namen voor netwerkradio die een dag te vroeg uitlekten,  passeren de regeringstafel van de Vlaamse regering  en worden erkend. S-radio, VBRO, Hit! en stadsradio Vlaanderen kunnen nu een vergunning aanvragen om vanaf 1 januari op 15 verschillende stadsfrequenties te gaan uitzenden.

-Topradio dat tot ieders verbazing geen erkenning kreeg als netwerkradio, stapt naar de Raad van State.  Volgens de jongerenzender zijn er fouten gemaakt bij de evaluatie van hun erkenningsdossier. Meer dan 55.000 deelnemers steunen de online petitie die ijvert voor het behoud van Topradio.

 • Oktober

-Mediaminister Sven Gatz krijgt op zijn Facebook tijdslijn heel wat (beleefde maar ook veel minder vrolijke) reacties te slikken van boze luisteraars van Familyradio en Topradio. De bagger die hij over zich heen krijgt begint grote proporties aan te nemen.

-Op dinsdag 17 oktober om 14 uur schakelen alle VRT netten over van de oudere DAB norm naar DAB+ .  Luisteraars die reeds digitaal luisterden werden via de display van hun ontvanger geïnformeerd om hun radio opnieuw in te stellen.

 • November

k-hem-de-boter-gefret-‘Iedereen gaat in beroep bij de Raad van State’, is te horen in de commissievergadering Media van 9 november waar minister Gatz toelichting komt  geven hoe de erkenningsprocedure van de netwerkradio’s in zijn werk ging. De teller van het aantal procedures aangespannen door lokale en netwerkradio’s bij grondwettelijke hoven en administratieve rechtscolleges zoals Raad van State staat  op tien. Op dit moment durft niemand uit de sector denken aan de gevolgen mocht een van die klagende partijen haar gram halen. Maar de minister blijft bij zijn standpunt en laat geen uitstel toe, het nieuwe frequentieplan zal en moet in dienst gaan op 1 januari.

-De lokale radio’s – buiten de 35 die al in de zomer erkend werden – worden zenuwachtig. Nog maar een maand te gaan vooraleer het nieuwe plan in werking treedt en de minister heeft nog steeds geen erkenningen uitgedeeld.

 • December

-Eindelijk. Op vrijdag 1 december stemt de Vlaamse Regering op voorstel van Mediaminister Sven Gatz in met een volgende erkenningsgolf van 68 lokale radio’s. Dat brengt het totaal – na de 35 erkenningen van juli – op 103 (van de 123). Volgend jaar komt er een nieuwe erkenningsronde voor de 20 lege pakketten, maar het is nog niet duidelijk of die allemaal terug aan lokale radio’s worden aangeboden.

-De Vlaamse lokale radiowereld heeft nu ook zijn Black Friday.  Vrijdag 1 december 2017 zal nog lang nazinderen bij de meer dan honderd medewerkers die met lede ogen zien dat hun favoriete lokale radio haar vergunning kwijt speelde. Heel wat kleine radio’s krijgen te horen dat ze moeten stoppen: Katanga, Lorali, Pros, Ariane, Beiaard, Apollo, Capitol Gold, Max, Caraad, Lichtaart, Delta, Holiday,…  Een aantal onder hen waren er al bij sinds de vroege jaren ’80.

-De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) roept alle erkende radio’s op om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een zendvergunning.

-De Vlaamse en Franstalige ministers van Media, Sven Gatz (Open VLD) en Jean-Claude Marcourt (PS), sluiten een akkoord over de radiofrequenties in ons land. Dat betekent ook dat de 13 geschorste Vlaamse radiofrequenties in gebruik blijven met hetzelfde vermogen. Daarmee zijn de storingen veroorzaakt door Waalse zenders niet van de baan.

-Familyradio en ClubFM – samen goed voor een 90-tal zenders in Vlaanderen- beginnen al voor Kerstmis stelselmatig hun zenderpark één voor één uit te zetten – want niet meer erkend.  Eind december verdwijnen de ketens Topradio, Clubfm, Familyradio, Hitfm van de FM band.

-De teller op de blog ‘Lokale radio in Vlaanderen’ klokt na één jaar af op 95.000 bezoekers en 320 Facebookvolgers. Daar zijn we best tevreden mee.

fijnefeestdagen

Bedankt beste lezers voor jullie reacties het afgelopen jaar, het delen en liken op Facebook en het aanbrengen van nieuwe artikels.
Ik wens u en uw naasten heel fijne feestdagen en hopelijk tot binnenkort!

©Lokale Radio in Vlaanderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s