Grondwettelijk Hof verwerpt schorsingsverzoek

Het Grondwettelijk Hof in Brussel verwerpt de vordering tot schorsing aangespannen door 110 lokale radio’s voornamelijk in samenwerkingsverband (oa. Club FM, Familyradio, …) tegen het mediadecreet.

Het grondwettelijk hof heeft op woensdag 19 juli 2017 haar arrest bekend gemaakt in de zaak tot vernietiging en schorsing van een aantal artikelen van het nieuwe omroepdecreet.  Het Hof  heeft de vraag tot schorsing verworpen. Dit betekent dat de eind december 2016 gestemde mediawetgeving, het nieuwe frequentieplan en de lopende erkenningsronde voorlopig gewoon verder kunnen gaan.

Ten strijde tegen Gatz

In de maand april kon je hier lezen dat een honderdtal VZW’s met een procedure voor het Grondwettelijk Hof ten strijde trokken tegen het huidige frequentieplan van de minister Gatz.  Met hun verzoekschrift vroegen  ze de schorsing van het decreet. Klagers hekelden dat de minister de lokale frequenties afpakte en samenvoegde tot vier netwerkradio’s, een einde maakte aan de samenwerkingsverbanden en de zendvergunning van de landelijke zenders automatisch met vier jaar verlengde.

De lijst van de radio’s die de klacht mee-ondertekenden vind je op de tweede bladzijde van het arrest.  Daartussen niet alleen de vier grote ‘ketenradio’s’, maar ook onafhankelijke radio’s waarvan sommigen vorige week zelfs hun nieuwe erkenning binnenhaalden.

Het Grondwettelijk Hof motiveerde de afwijzing van het schorsingsverzoek als volgt: de indieners van de klacht konden niet voldoende bewijzen dat de onmiddellijke toepassing van de omstreden bepalingen de lokale radio’s een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zouden berokkenen.

Debatten met vier partijen

De debatten werden gehouden op 7 juni 2017 in aanwezigheid van de raadslieden van de verzoekende partijen (lees: de 110 radio’s) vertegenwoordigd door het Mechelse kantoor Sirius Legal en de Vlaamse regering, maar ook – en dat is toch wel verrassend – ook met advocaten van de NV Topradio en Medialaan (eigenaar van Q musc en Joe fm).

De VTM radio’s vonden dat ze moesten tussenkomen in dit dossier omdat ze miljoenen euro’s geïnvesteerd hebben en meer dan 60 personeelsleden tewerk stellen. Bovendien vonden ze dat de 110 klagende lokale radio’s hun hoedanigheid als lid van een samenwerkingsverband evenwel niet aangetoond hadden in het verzoekschrift.  Hadden ze aan de Medialaan nattigheid gevoeld dat hun automatische licentieverlenging in het gedrang zou komen? Volgens NV Medialaan zou een  schorsing erg nadelig zijn voor de landelijke radio’s zodat ze hun investeringen om zowel op FM als DAB+ uit te zenden, zouden moeten stopzetten.

En wat kwam Topradio daar doen? Zij voeren aan dat het inwilligen van het beroep tot vernietiging aanleiding zou geven tot grote rechtsonzekerheid.  Tijdens het verhoor gaven ze ook aan achter de beslissing te staan om de vergunning van de landelijke radio’s met 4 jaar te verlengen. Ze steunen dus hun collega ketenradio’s niet of niet meer.

Als ik de tekst lees, heb ik de indruk dat dit niet het proces was van de ketenradio’s tegenover de Vlaamse regering, maar wel tegenover de Vlaamse regering én Topradio én VTM. Eén tegen drie! Die wedstrijd winnen, wordt moeilijk…

Meer argumenten kan je in het arrest nalezen.

Link naar het arrest (19/7/2017)

©Lokale Radio in Vlaanderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s