Nood aan een regelgevend kader bij publieke bevragingen rond het radiolandschap

Eind vorig jaar – net nadat het nieuwe radiodecreet en het nieuwe frequentieplan voor een eerste keer werd goedgekeurd door de Vlaamse regering – kon iedereen gedurende 30 dagen opmerkingen en standpunten formuleren. Deze raadpleging werd aangekondigd op de website van minister Sven Gatz en de Administratie media van de Vlaamse Overheid. Dat kan beter.

De Raad van State heeft in haar advies van vorige maand een opmerkelijke kanttekening geformuleerd. “Er ontbreekt een regelgevend kader voor de organisatie van dergelijke raadplegingen  wat vragen doet rijzen over de voorzienbaarheid van de raadplegingen en de voorwaarden waaronder dergelijke consultaties worden georganiseerd.”

Sven Gatz moet in de toekomst voor dergelijke bevragingen een voldoende breed en transparant decretaal kader voorzien.

Vandaag werd Gatz hierover geïnterpelleerd in de commissie Media door parlementslid Katia Segers (Sp.a). Gatz liet in een zeer technisch antwoord weten dat hij een kortlopende onderzoeksopdracht gaat uitschrijven. “Ik wil ten gronde laten onderzoeken of dergelijke consultaties via een procedure in het Mediadecreet moeten worden geregeld en of de toekenning van en wijziging in frequentiegebruiksrechten via zendvergunningen aan erkende radio-omroepen aan een consultatie onderworpen is.”

Mevrouw Segers reageerde zeer tevreden: “Als er voor de consultaties een decretaal kader kan worden voorzien, zodanig dat er volledige transparantie bestaat over hoe de procedure zal verlopen, zullen we misschien ook de talloze misnoegde mails kunnen vermijden, zoals die er waren in het kader van het frequentieplan.”

Saaie boel dat minutenlang proclameren van technische modaliteiten, juristen jargon, één brei dure woorden,… en een verwarde blogger.  Het meest cruciale werd over het hoofd gezien: een deftige communicatie naar de radiomakers.

De Vlaamse Overheid (dienst Media) heeft eind vorig jaar nagelaten om een mail of brief te sturen naar alle erkende radio-omroepen om hen te informeren  over deze consultatieronde. Hierdoor hebben tientallen lokale radio’s geen feedback kunnen geven op het nieuwe radiodecreet noch over het herverkavelen van de FM frequenties. In tegenstelling tot grote mediabedrijven, heeft een kleine VZW geen juridische dienst die het regelgevend kader opvolgt. Zo sprak ik recentelijk een voorzitter  van een kleine radio die pas weken nadat de consultatieronde afgesloten was, de documenten op de website van de minister ging raadplegen en tot zijn verbazing vaststelde dat ‘zijn’ frequentie samengevoegd werd met een concurrerende lokale radio. Hij was niet op de hoogte gebracht van de lopende raadpleging  want bezig met programma’s maken en zeker geen tijd om het Staatsblad te lezen. Geef hem eens ongelijk.

 

geraadpleegd: https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/media

Een gedachte over “Nood aan een regelgevend kader bij publieke bevragingen rond het radiolandschap

  1. De raadplegingen zijn idd mss voor verbetering vatbaar, echter elke radiomaker wist dat het eraan kwam, er waren ook al de voorafgaandelijke zittingen etc. Net zoals elke Belg verondersteld word de wet te kennen zou er toch mogen verwacht worden van de leden van de raad van Bestuur van de vzw’s van de lokale radio’s dat ze deze materie op de voet volgen.. Het werd telkens ook wel in de een of andere krant gepubliceerd, op facebook, Twitter etc….
    Het moment was niet ideaal, het was idd vakantieperiode, voor 1 week van de 4 althans, nochtans waren er toch een aantal radio’s die zich wel de moeite namen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar te maken…
    Die periode van 30 dagen was dus ruim voldoende, men kon zich reeds op voorhand voorbereiden…
    Wanneer volgende week de oproep in het Belgisch Staatsblad verschijnt stelt zich hetzelfde probleem… Anderzijds wanneer enkel de erkende radio’s zouden verwittigd worden…wat met de nieuwe op te richten radio’s dan, die moeten het dan maar zelf uitzoeken?
    Een radio die met zijn toekomst begaan is moet er elke dag mee bezig zijn, achteraf komen klagen wanneer het te laat is, sorry maar eigen schuld…en je hebt daar geen externe organisatie of jurist voor nodig…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s