Adviesraad waarschuwt: ‘ketenvorming nog steeds mogelijk. Aantal lokale radio’s moet verder naar omlaag.’

Ketenvorming is ook in het nieuwe uitvoeringsbesluit nog mogelijk en om economisch leefbaar te zijn moet het aantal frequentiepaketten verder naar omlaag om het zendbereik op te waarderen. Dat zijn enkele highlights uit twee adviezen van de sector raad Media. 

De strategische adviesraad voor cultuur en media (SARC) brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over voorstellen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot oa. media. De sectorraad Media bestaat uit 4 onafhankelijke deskundigen en 15 vertegenwoordigers uit de media professoren, managers van media bedrijven, radio presentators, woordvoerster Test-Aankoop, ..). Die maakte eind januari twee nota’s ovsarcer aan minister van media Sven Gatz en de parlementsleden die in de commissie media zetelen.
De eerste nota betrof advies bij het uitvoeringsbesluit radio‐omroep en het andere ging over het frequentiebesluit particuliere radio‐omroeporganisaties.

De adviezen hebben geen bindend karakter: het staat de Minister van Media vrij om hier al dan niet op in te gaan. We hebben voor u die nota’s ingekeken en vatten het belangrijkste hieronder samen.

I. Advies bij het uitvoeringsbesluit radio‐omroep 

In vergelijking met het vorige decreet toen elke lokale radio nog een lokale band met het verzorgingsgebied moest kunnen aantonen, volstaat het nu om enkel aandacht te hebben voor informatie en journaals uit het eigen verzorgingsgebied. De Sectorraad vraagt om met de factor lokale band toch rekening te houden (bijvoorbeeld binnen het kwalificatiecriterium programma‐aanbod).

Terechte opmerking want een lokale radio moet toch enige maatschappelijke weerwaarde hebben. Maar de overheid moet dat ook willen controleren. Herinner je dat bij de vorige erkenningsronde de administratie media tientallen Vzw’s erkend heeft die deze lokale band met de gemeenschap van bij de eerste uitzenddag aan hun laars lapten.

De Sectorraad Media betreurt verder dat de regering op lokaal niveau niet  streeft naar een zekere professionalisering. De lokale radio’s mogen gerust blijven werken met vrijwilligers maar vraagt een goede begeleiding met het oog op professionalisering.

Ketenvorming blijft mogelijk

De sectorraad had bij monde van voorzitter Simon Delaere in het verleden al zijn tevredenheid uitgesproken dat samenwerkingsverbanden verdwenen en erkenningen en zendvergunningen niet meer konden verhandeld worden.

De Sectorraad stelt vast dat het risico op ketenvorming in de lokale radiosector blijft bestaan. Ketenvorming ontstaat wanneer verschillende Vzw’s gekoppeld worden via een moeder- of exploitatiemaatschappij die reclame verkoopt. In het nieuwe uitvoeringsbesluit blijft de mogelijkheid bestaan dat verschillende frequentiepaketten in handen komen van meerdere Vzw’s die, al dan niet met behulp van ‘stromannen’, een zelfde eigenaar dienen.

Ik zie het zo gebeuren: Een aantal dezelfde bestuursleden uit VZW’s  (die vandaag uitbater zijn van lokale radio’s in naburige steden) laten zich vervangen door een familielid of kennis. Op die manier ontstaan op papier onafhankelijke rechtspersonen (maar eigenlijk dienen ze dezelfde eigenaar) die  perfect kunnen meedingen voor een erkenning. Ketenvorming dus. En wat als een bestuurder van één van de Vzw’s nog eens een vennootschap heeft die reclame verkoopt voor de groep van radio’s en alle inkomsten ervan doorsast naar zijn eigen bedrijf?

De Sectorraad meent dat dit tegen de geest van het mediadecreet ingaat, en vraagt dat  de nodige maatregelen worden genomen om een effectieve controle  mogelijk te maken, teneinde dergelijke  pogingen tot omzeiling te verhinderen.

II. Frequentiebesluit particuliere radio‐omroeporganisaties

De Sectorraad vindt dat er – nu de vroegere zogenaamde ketenradio’s  grotendeels zullen verdwijnen – geen 131 economisch leefbare lokale radio‐omroeporganisaties zullen kunnen bestaan.  Hij stelt zich dan ook de vraag of een indeling naar bereik, bv. pakketten voor verzorgingsgebieden van 15 à 20 km  rond een economisch centrum, niet een betere optie was  geweest.

De Sectorraad vraagt om het aantal frequentiepaketten aanzienlijk te verminderen om het zendbereik van de lokale radiostations op te waarderen. Het meent dat een voldoende zendbereik een noodzakelijke vereiste is voor een duurzaam economisch model, wat op zijn beurt een voorwaarde is voor kwaliteitsvolle radio.

En ik die bij het inkijken van de eerste versie van het frequentieplan al schrok van het lage aantal van 131 overgebleven lokale radio’s. Nog minder adviseert de mediaraad aan de minister!  En dan allemaal met het profiel van een Vlaamse schlager of oldies radio?  Is dat wat men bedoelt met meer diversiteit ?

De adviezen werden voorgelegd aan Mediaminister Sven Gatz. Is dat niet wat laat? Neen, want het decreet mag dan wel  gestemd zijn in het Vlaams parlement, de besluiten die uitvoering geven moeten nog goedgekeurd worden. Het is perfect mogelijk dat bij de definitieve stukken nog zaken kunnen wijzigen, zowel in positieve zin als negatieve zin voor de lokale radio: een netwerkradio minder, een extra frequentie in een centrum stad, nog minder lokale radio’s, … (vul naar believen verder aan)

bron: Sectorraad media: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/index.html

 

naschrift: dit artikel werd geschreven voor de bekendmaking op 24 februari 2017 dat minister van Media Sven aanpassingen gedaan heeft aan het procedurebesluit en frequentieplan.  Intussen weten we dat men met sommigen van die adviezen en opmerkingen uit de consultatieronde rekening gehouden heeft.

2 gedachtes over “Adviesraad waarschuwt: ‘ketenvorming nog steeds mogelijk. Aantal lokale radio’s moet verder naar omlaag.’

  1. Het doet me deugd een dergelijk gedetailleerd verslag te zien en men in bepaalde gevallen toch rekening gehouden heeft met de raadplegingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s